Edictes

Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7888 AJUNTAMENT DE GUALTA - Informació pública del projecte d'urbanització d'un nou carrer - Exp. 13/2020 EE. 28/2022
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6792 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició pública del Compte General de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5938 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal 1.4, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5937 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal 1.5, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5638 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició pública de l'expedient de llicència d'ampliació de l'edifici casa club Golf Empordà
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4592 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per estabilització
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4228 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3921 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3920 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost de construccions
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3241 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022