Edictes

Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7182 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 122-0 Edicte: 5690 AJUNTAMENT DE GUALTA - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4799 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3343 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició pública del pressupost per a l'exercici 2021, les seves bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 42-0 Edicte: 1488 AJUNTAMENT DE GUALTA - Esmena d'errades d'un edicte
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1123 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició pública de l'expedient de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9669 AJUNTAMENT DE GUALTA - Informació pública d'un pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica al municipi de Gualta
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9679 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovacio definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7753 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovacio inicial de la modificació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7752 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició publica del Compte general de l'exercici 2019