Edictes

Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5638 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició pública de l'expedient de llicència d'ampliació de l'edifici casa club Golf Empordà
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4592 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per estabilització
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4228 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3921 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3920 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost de construccions
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3241 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7182 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 122-0 Edicte: 5690 AJUNTAMENT DE GUALTA - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4799 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3343 AJUNTAMENT DE GUALTA - Exposició pública del pressupost per a l'exercici 2021, les seves bases d'execució i la plantilla de personal