Edictes

Exercici: 2020 Bop: 62-0 Edicte: 2211 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1821 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 791 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial projecte d'obres Millora de la connectivitat digital al nucli de Gualta
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10527 AJUNTAMENT DE GUALTA Aprovacio definitiva expedient modificació crèdits 3/2019
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10495 AJUNTAMENT DE GUALTA edicte 019013 aprovacio inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9568 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9567 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'aprovació provisional de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7131 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6362 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'exposició pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6361 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte referent al règim d'indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes