Edictes

Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5808 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial d'un pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica al municipi
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5601 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial dels expedients de modificaciò de crèdit 1/2020 i 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4337 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovacio definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3564 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial d'un projecte tècnic
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3563 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació del Pla de desplegament de la fibra òptica a Gualta
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3562 AJUNTAMENT DE GUALTA - Ajornament de l'entrada en vigor de la modificació d'una ordenanca
Exercici: 2020 Bop: 62-0 Edicte: 2211 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1821 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 791 AJUNTAMENT DE GUALTA - Aprovació inicial projecte d'obres Millora de la connectivitat digital al nucli de Gualta
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10527 AJUNTAMENT DE GUALTA Aprovacio definitiva expedient modificació crèdits 3/2019